Какво предлагаме в нашата Академия?

Академията извършва следните дейности:

  • Спомагателни курсове по общообразователните предмети;
  • Иновативни курсове с насоченост към развиване на комуникативните и езиковите умения – български език, социално-комуникативен тренинг и арт-терапия;
  • Специализирани курсове – дигинални науки (с подкрепата на Телерик Академия), забавна математика и др.

Повечето курсове са свободно достъпни на нашата онлайн платформа ПОРИВ – Платформа за образователни ресурси, иновации и вдъхновение.


» Академия за деца в предучилищна възраст (4-6 години)

» Академия за деца в начална училищна възраст (7-11 години)

» Индивидуална терапия с деца от всички възрасти (2-16 години)

» Образователни инициативи и курсове за юноши и младежи (12+ години)

» Образователни инициативи за родители