Академия за деца в предучилищна възраст (4-6 години)

Планираме в близко бъдеще формирането на предучилищна група със занимания по арт терапия и различни инициативи, свързани с изкуствата, театъра, пантомимата и др. Предучилищната група ще е с фокус върху развиване на социалните и комуникативните умения, както и придобиването на увереност и готовност за започване на училище.