Академия за деца в начална училищна възраст (7-11 години)

Академията предлага групово обучение за деца в началното училище по следните дисциплини: комуникативен български език, забавна математика и логика, забавна наука и лаборатория, дигитални науки, арт терапия, английски език, жестов език, природата около нас, разходка в миналото, социално-комуникативен тренинг и география. Фокус на груповите занимания е развитието на езиковите и комуникативните умения. Заниманията в Академията надграждат наученото в училище и са свързани със събуждане на любопитството и интереса към ученето.

За децата в тази възраст предлагаме и ежедневна занималня, в която се съчетават занимания с преподавател (около 2/3 от заниманията) и самостоятелна работа (под наблюдението на асистент преподавател). Занималнята има ключово значение за изграждане на умения и навици за самостоятелна работа и самоподготовка – умения, които имат решаващо значение за успешно учене.