Индивидуална терапия с деца от всички възрасти (2-16 години)

Индивидуалните занимания са свързани с терапевтична работа върху развитие на слуха и говора на децата. Използваме различни методи според индивидуалните потребности и специфики в развитието на всяко дете. Включваме и методи като игротерапия и арт-терапия за развитието на езиковите и говорните умения на децата.