Занимания с деца с други комуникативни нарушения

В Академията посрещаме и деца, които не са глухи, но имат различни предизвикателства в комуникацията си, както и деца с множество увреждания.