Жестов език за всички

Приели сме за своя мисия и да промотираме жестовия език като език за всички! Ние вярваме, че той е интересен и полезен език не само за глухите, но и за чуващите деца и младежи. От учебната 2019/20 година започваме седмични занятия по жестов език за деца.

Очаквайте скоро още инициативи, свързани с жестовия език…