Инициативи за деца на глухи родители

Чуващите деца на глухи родители са неизменна част от нашата глуха общност. Те често се чувстват раздвоени и изпитват трудности да се приспособят в чуващата среда, а понякога изпитват и затруднения в училище. Те владеят свободно жестов език и активно комуникират с глухите хора в своя кръг.

Инициативите за тези деца от една страна целят да ги сплотят и да им дадат възможност да споделят и преодоляват трудностите в социалния си живот, както и да получат подкрепа за приспособяването си и справянето с училище, а от друга страна изграждат мрежа от хора, които в бъдеще могат да бъдат въвлечени активно в подкрепа на глухата общност – бъдещи преподаватели, жестови преводачи и др.