Образователни инициативи и курсове за юноши и младежи (12+ години)

За момента работата ни с по-големите ученици и младежи е ограничена и свързани предимно с периодични възможности за участието им в различни инициативи на Академията. Провеждаме и занимания най-вече с фокус върху развиване на езиковите и комуникативните умения, развиване на уменията им за презентиране и разказване, знания в областта на математиката, английския език и природните науки като биология, химия, физика, както и по история и география в по-горните класове.