ИНДИВИДУАЛНИ ЗАНЯТИЯ

Време Реална цена, лв.
Заплатена от родителите, лв.
Първо /диагностично/ занятие 2 уч. часа 50.00 0.00
Терапевтично занятие със сурдопедагог 2 уч. часа 50.00 25.00
Авансово заплащане на 10 занятия 20 уч. часа 450.00 225.00

ГРУПОВИ ЗАНЯТИЯ

модул  часове на седмица ** Реална месечна цена, лв.
Заплатена от родителите, лв.
Комуникативен БЕ 2 уч. часа 80.00 40.00
Математика и логика 2 уч. часа 80.00 40.00
Природни науки и история 2 уч. часа 80.00 40.00
Английски 2 уч. часа 80.00 40.00
Арт терапия 1 уч. час 40.00 20.00
Жестов език 2 уч. часа 80.00 40.00
Забавна наука (експерименти) 1 уч. час 40.00 20.00
Дигитални науки* 2 уч. часа 0.00 0.00
Социално-комуникативен тренинг 1 уч. час 40.00 20.00
ОБЩО 520.00 260.00
НАМАЛЕНА ЦЕНА ЗА ПЪЛЕН ПАКЕТ
(+ ЗАНИМАЛНЯ)***
600.00 300.00

* С подкрепата на Телерик Академия с методика, ресурси и заплащане (2018/19) и доброволен труд от Академията (2019/20). Курсът е продължение от миналата година и за момента не приемаме нови участници.
** Всеки учебен час е с продължителност 45 минути, в която е включена и 5-минутна почивка, като разпределението на почивките е съобразено с нуждите на децата.
*** Цената за пълен пакет включва и занималня. Условията и цените на занималнята са дадени по-долу.

Допълнителни намаления за две или повече деца от едно семейство – по договаряне.

ЗАНИМАЛНЯ

* Занималнята се провежда 5 дни в седмицата по 3-4 часа. В занималнята се работи в малки групи (3-5 деца).

* Занятията в занималнята включват:

  • Подкрепа на сурдопедагог за идентифициране на слабости, оценка на справянето с учебния материал, изучаван в училище, и дефицити в усвояването му, диагностициране на слухово-речеви и други терапевтични проблеми.
  • Работа с асистент преподавател върху учебния материал и самостоятелна работа.

* Цената на занималнята е 250 лв. на месец (12.50 лв. на ден). Ако детето посещава само занималня, се заплаща пълната цена. Ако посещава групови занятия, цената за занималнята влиза в пълния пакет, обявен в горната таблица.